Menu
Obec Chyšky
ObecChyšky

100. výročí odhalení památníku obětem 1. sv. války - Článek

Oslava 100. výročí odhalení památníku padlým v první světové válce před kostelem sv. Prokopa v Chyškách

 

V neděli 2. října 2022 se v naší obci uskutečnila oslava 100. výročí odhalení památníku obětem první světové války před kostelem sv. Prokopa v Chyškách. Prostor na parkovišti pod památníkem byl slavnostně vyzdoben, obyvatelé obce se shromáždili a očekávali zahájení slavnosti. Nejprve slavnostně nastoupili legionáři, kteří se postavili k památníku padlým, aby zde stáli čestnou stráž.  Poté se v blízkosti podia seřadili  zástupci všech spolků – zástupci Sborů dobrovolných hasičů Chyšky, Květuš, Ratiboř, Hněvanice, Záluží, Nová Ves, Nosetín, Podchýšská Lhota, zástupci spolku myslivců, včelařů, fotbalového oddílu, tělovýchovné jednoty.

Na podiu nejprve vystoupily děti ze Základní školy Chyšky. Po jejich vystoupení proběhla mše svatá. Celebroval ji Páter Jakub Berka, který přijel ze své pražské farnosti. Je administrátorem v bazilice U svaté Ludmily na Vinohradech, ale v minulosti sloužil 10 let právě v naší farnosti. Mši koncelebroval chyšecký pan farář Bedřich Přemysl Hanák. Při mši svaté byli též jáhni Augustin Jarolímek a Jiří Kabíček.

Po oficiálním zahájení slavnosti proběhl projev starostky obce Chyšky. Chyšecké Vokalistky zazpívaly píseň Tam na břehu řeky Driny. Ta vypráví o krveprolití v boji na břehu této řeky, kde padlo mnoho mužů ze 102. pluku z Benešova, ke kterému rukovalo mnoho mužů z Chyšecka. U příležitosti 100. výročí odhalení památníku bylo uděleno šest pamětních medailí obce Chyšky. Starostka vyzvala postupně Ing. Alenu Kajanovou, Ing. Martinu Pechovou, paní Janu Dolejší, Pátera Jakuba Berku, jáhna Augustina Jarolímka a paní Jitku Pudilovou.

Ing. Kajanové a Ing. Pechové byla medaile udělena za jejich přístup, vstřícnost a za jejich práci, kterou odvedly nezištně při restaurování dokumentů, které byly vyzvednuty z památníku před chyšeckým kostelem. Paní Janě Dolejší byla medaile udělena za její čtyřicetileté působení v pozici knihovnice knihovny v Chyškách. Páter Jakub Berka obdržel pamětní medaili za přínos pro obec Chyšky v době svého desetiletého působení v chyšecké farnosti. Pan Augustin Jarolímek byl oceněn za knihu Chyšecko ve více jak osmi stoletích. In memoriam obdržel pamětní medaili pan Václav Pudil. Jako dlouholetý tajemník MNV Chyšky i jako starosta obce Chyšky zanechal v obci velmi výraznou stopu.

V závěru akce pronesl projev také starosta obce Petrovice a  zároveň senátor pan Petr Štěpánek a pan Jaroslav Mašek – starosta obce Nechvalice. Po projevech nastoupil jeden z legionářů před podium, aby vyzvedl věnec v národních barvách a s ním slavnostně pochodoval k památníku padlým. Za ním šli věnec slavnostně položit starostka obce Stanislava Hejnová, místostarosta Marek Hadrbolec, starosta obce Petrovice a senátor Petr Štěpánek a starosta obce Nechvalice Jaroslav Mašek. V těsném závěsu za nimi šli i zastupitelé obce Chyšky a další pozvaní hosté. Při položení věnce zazněla celá česká hymna v podání Vokalistek.  Poté se čestná stráž se všemi jmenovanými odebrala na chyšecký hřbitov, aby tam slavnostně položili kytici na hrob učitele Josefa Tomáška, který byl chyšeckým správcem v době 1. světové války a byl místním dobrodincem, který držel ochrannou ruku nad chyšeckými obyvateli, jak praví chyšecká kronika.

Tímto aktem skončila oficiální část programu a všichni přítomní se odebrali do místního kulturního domu. Tam byl připraven oběd pro zvané hosty a bohatý raut pro všechny přítomné. Po celé odpoledne vyhrávala dechová hudba Doubravanka, která se velice líbila. Po celé odpoledne také probíhala výstava dokumentů vyjmutých i vložených do památníku padlým, která byla doplněna o exponáty z milevského muzea a na chodbě kulturního domu rozprostřely svou výstavku legionáři. Týkala se ruské, rakouské a italské legie. Legionáři trpělivě odpovídali na zvídavé dotazy těch, kteří celé odpoledne se zaujetím obklopovali jejich exponáty.

Aby se po dobu slavnosti nenudily ani děti, byl před kulturním domem připraven skákací hrad a také hasičská auta, která u kluků i holek mají vždy velký úspěch.

Slavnostní akce se vydařila díky spolupráci všech zúčastněných. Všem patří velké poděkování stejně jako všem občanům obce Chyšky, okolních osad i těm, kteří přijeli z daleka, aby s námi strávili příjemný den.

 


Obec Chyšky