Aktuality z naší obce


Upozornění - Oznámení pro spolky Obce Chyšky (Žádost o příspěvek na činnost)

13.02.2020 - Žádost o příspěvek na činnost spolku (dar) pro rok 2020 je možné podat poštou nebo osobně v podatelně Obecního úřadu v Chyškách na formuláři, který je k disposici na webových stránkách obce v sekci formuláře nebo v kanceláři Obecního úřadu v Chyškách, do 10. 3. 2020.


Pozvánka - Masopustní rej v Chyškách

6.2.2020 - Obec Chyšky všechny srdečně zve na "MASOPUSTNÍ  REJ", který se bude konat v neděli 23. února 2020 od 9:00 hodin na chyšecké návsi a poté do průvodu celou vesnicí.


Farní charita Veselíčko - Výsledky Tříkrálové sbírky


Upozornění - Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích


Upozornění - Rekonstrukce rozvodné sítě NN v místní části Kvašťov


Upozornění - nabídka 2 volných bytů v Domově s pečovatelskou službou v Nadějkově