Menu
Obec Chyšky
ObecChyšky

Historie a současnost

Obec Chyšky vznikla v raném středověku v blízkosti křižovatky obchodních cest, na jižních svazích Votické vrchoviny v části Čertova břemene. Severní svahy Čertova břemene, zejména Javorová skála , jsou značně strmé, místy skalnaté. Jižní svahy naopak klesají pozvolna s četnými skalnatými výchozy a skupinami balvanů. Členitý terén v některých případech dosahuje převýšení přes 100 m. Obec se poprvé připomíná v roce 1291 jako majetek pražského biskupství. O starobylosti obce svědčí existence farního kostela Sv. Prokopa. Dle stavebně -historického průzkumu je kostel původně románský, postupně přestavěn. V historických pramenech se zmiňuje jako farní až od roku 1350. V roce 1420 byl kostel vypálen husity a poté znovu postaven. Románský presbytář zůstal zachován.

Ve 14. století byla ves součástí panství příslušného k hradu Příběnice, který patřil pánům z Rožmberka - v erbu červená růže ve stříbrném štítu. Rožmberské panství skončilo v roce 1593, když Petr Vok z Rožmberka prodal Chyšky Jindřichovi Doudlebskému z Doudleb. Ten je odkázal městu Písku. Později se zde v rychlém sledu vystřídala řada majitelů. Výklad významu názvu obce má původ ve staročeském výrazu "chýše, chyšě, chyš", kterým se označovala chatrč, domek, dům. Svatý Prokop, kterému je zasvěcen chyšecký kostel, žil v 11. století jako poustevník v Posázaví, kde s pomocí knížete Oldřicha založil klášter. Stal se jeho první opatem. V roce 1204 byl prohlášen za svatého a patří k českým národním světcům a k zemským patronům.

Kostel dnes tvoří dominantu obce. 1. července 2018 byly v kostele vysvěceny nové varhany, které postavil italský varhanář Giovanni Pradella.  Společně s kostelem sv. Prokopa upoutají pozornost návštěvníků Chyšecka kaple, kapličky v osadách a boží muka v polích, o které se obec stará a udržuje je v hezkém stavu. S péčí o ně pomáhají i občané, kteří do nich někdy přinášejí čerstvé květiny. Kromě zmíněných pamětihodností jsou na různých místech památkově chráněná stará selská stavení "roubenky". Chyšecko je krajem s nádhernými zákoutími a výhledy. Je to ráj pro milovníky přírody a také pro fotografy, kteří při procházkách krajem získají kouzelné záběry.

Malá Chýška
 

V dnešní době jsou Chyšky přirozeným spádovým a správním centrem. Obec spravuje dalších 19 osad - Branišov, Branišovice, Hněvanice, Hrachov, Kvašťov, Květuš, Mezný, Nálesí, Nosetín, Nová Ves, Podchýšská Lhota, Radíkovy, Ratiboř, Ratibořec, Rohozov, Růžená, Vilín, Voděrady, Záluží.  Význam obce byl potržen v roce 2000, kdy jí byl předán Parlamentem ČR Obecní znak a prapor. 

Obec Chyšky pořádá na Obecním úřadu v Chyškách různé společenské akce jako například vítání občánků, ocenění úspěšných žáků základní školy, loučení žáků posledních tříd mateřské a základní školy. Na našem úřadu lze uskutečnit i svatební obřady.

Obec spravuje mateřskou školu a základní devítiletou školu se školní jídelnou, které navštěvují děti nejen z naší obce a našich osad, ale také ze sousedních obcí. V novém zdravotním středisku, které vzniklo rekonstrukcí přízemí budovy Obecního úřadu v Chyškách, ordinuje praktická a dětská lékařka. V obci Chyšky máme prodejnu Coop, průmyslovou prodejnu, pekárnu, poštu Partner. 

Kulturní akce se soustředí zejména do kulturních domů, z nichž největší a nejvýznamnější je Kulturní dům v Chyškách a kulturní domy v Ratiboři, v Květuši a menší kulturní domy jsou v Nové Vsi, v Nosetíně a v Záluží. Jsou využívány k obecním akcím nebo jsou pronajímány našim občanům. V menších osadách Hněvanice, Růžená a Podchýšská Lhota mají občané  klubovny, ve kterých se mohou scházet.

Obec pronajímá více než 30 bytů, které se snaží dle možností udržovat. Uvolněné byty procházejí rekonstrukcí nebo opravě dříve, než jsou obsazeny novým nájemníkem. V obci Chyšky a osadách Květuš, Nová Ves a Vilín provozuje společnost  Čevak obecní vodovod. Voda je čerpána z vlastních zdrojů. Voda a její kvalita je problémem v okolních osadách, kde mají lidé své vlastní studny a vrty. Obec Chyšky by velmi stála o vybudování vodovodního přivaděče vody z úpravny Plav (takzvané římovské vody). Byl by tak zajištěn dostatek kvalitní upravené vody pro všechny obyvatele.

Velmi významná je i dobrovolná činnost občanů, kteří se podílejí na budování obce. V obci působí občanská a zájmová sdružení - myslivci, včelaři, Naše Chyšecko, Tělovýchovná jednota Chyšky, FC Chyšky, Farní rada, sdružení rodičů při základní i mateřské škole. Působí zde sedm hasičských sborů. V Chyškách pracuje při sboru dobrovolných hasičů zásahová jednotka JPO III, v Květuši, v Ratiboři, V Nové Vsi, v Nosetíně, v Hněvanicích a v Záluží pracují jednotky JPO V. Hasiči jsou hybnou silou vesnice, pomáhají spoluobčanům v nouzi, starají se o kulturní život a v rámci brigád zvelebují své osady. 

V budově Obecního úřadu v Chyškách máme obecní knihovnu, která plní i funkci informačního střediska. Svou pobočku má v osadě Nosetín. 

Poloha a rozmanitost krajiny předurčuje Obec Chyšky a osady k ní patřící k aktivnímu odpočinku. Hustá síť turistických  tras umožňují turistům a cyklistům prožít krásné zážitky v zachovalé krajině, která svým rázem nabízí nepřeberné množství pohledů do otevřené krajiny kolem Milevska a Sedlecka. Zalesněné části území zvou k houbaření a sběru lesních plodů. Pro svůj neopakovatelný charakter je území součástí přírodního parku Jistebnická vrchovina a turistické oblasti Toulava. 

u rybníka Barbory


Obec Chyšky