Menu
Obec Chyšky
ObecChyšky

Mateřská škola

Základní informace

  • Název školy: Mateřská škola Chyšky
  • Adresa: Chyšky 119, 398 53 Chyšky
  • vedení školy: Jana Bardová, ředitelka MŠ Chyšky
  • zřizovatel školy: Obecní úřad Chyšky

Mateřská škola Chyšky, okres Písek, příspěvková organizace

  • mateřská škola s celodenní péčí 3. třídy
  • počet žáků: 65

Kontakt

Úplata za předškolní vzdělávání podle § 123 odst. 1 a 4 zákona 561/2004 Sb., ve výši 200,- Kč za měsíc.

Přijímání dětí do předškolního vzdělávání na základě zápisu dle 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Žádost se vždy týká docházky v následujícím školním roce. Od ředitelky MŠ rodiče obdrží Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

Stravování

- zajišťuje Školní jídelna ZŠ v Chyškách - jídlo do mateřské školy dováží

- snahou ŠJ je zachovávat vhodnou skladbu jídelníčku

- možnost celodenního stravování nebo možnost stravování bez odpolední svačiny

- v MŠ zajištěn pitný režim v průběhu celého dne

Provoz MŠ

- provozní doba MŠ : 6.00 - 16.00 hod.


Obec Chyšky