Menu
Obec Chyšky
ObecChyšky

Poplatky

Poplatek za odpad pro rok 2024 činí 700,- Kč

- je stanoven obecně závaznou vyhláškou, která nabyla účinnosti dne 1.1.2024 (vyhlášku najdete v záložce Obecní úřad - Vyhlášky)

- splatnost poplatku je pro všechny poplatníky ke dni 31.5. příslušného roku

- poplatek můžete zaplatit: hotově v pokladně Obecního úřadu Chyšky

                                                 převodem na bankovní účet 3029271/0100

- do zprávy pro příjemce uveďte jméno, osadu a číslo nemovitosti

Potřebné formuláře:

 

 

Poplatek za psa 

- je stanoven obecně závaznou vyhláškou, která nabyla účinnosti  dne 1.1.2024 (vyhlášku najdete v záložce Obecní úřad - Vyhlášky)

- výše poplatku za 1. psa                                                                    100,- Kč

                            za 2. a každého dalšího psa téhož držitele         400,- Kč

- výše poplatku u poplatníka staršího 65 let za 1. psa                   100,- Kč

                            za 2. a každého dalšího psa téhož držitele          300,- Kč

- psa je nutné přihlásit do 15 dnů od dosažení 3 měsíců věku

- splatnost poplatku je ke dni 31.5. příslušného roku

- poplatek můžete uhradit: hotově v pokladně Obecního úřadu Chyšky

                                               převodem na účet číslo 3029271/0100

- pro variabilní symbol platby volejte tel.č. 382/58 15 08 nebo 602 527 844 - paní Eva Fořtová

Potřebné formuláře: 

 

 

 

 


Obec Chyšky