Veřejné zakázky

Aktuální veřejné zakázky:


20.3.2020 - ZŠ Chyšky - Vybavení ZŠ Chyšky v rámci projektu Modernizace učebny přírodních věd a učebny polytechnických dovedností (projekt spolufinancován z IROP -                                                     reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010320)