Územní plánovací dokumentace


12.5.2020 - Možnost podání žádostí o změnu územního plánu

Zastupitelstvo obce Chyšky schválilo na svém zasedání č. 2/2020 dne 6.5.2020 usnesením                   č. 18/2020 vyhlášení možnosti podání žádostí o změnu územního plánu v termínu do 31.12.2020.

Případné žádosti je možné podat v písemné formě elektronicky nebo osobně v podatelně Obecního úřadu v Chyškách.

                                                                                                                                    Stanislava Hejnová                                                                                                                                                        starostka obce




Mapová část:



Textová část: