Ukončené veřejné zakázky


20.3.2020 - ZŠ Chyšky - Vybavení ZŠ Chyšky v rámci projektu Modernizace učebny přírodních věd a učebny polytechnických dovedností (projekt spolufinancován z IROP -                                                     reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010320)


Platný od: 20.03.2020

Aktualizováno dne: 25.03.2020

Datum sejmutí: 18.05.2020