Ukončené veřejné zakázky


Obec Chyšky - Přístavba a stavební úpravy domu Chyšky, Hněvanice č.p.24


Obec Chyšky - Rekonstrukce střechy objektu č.p. 96 Chyšky


Obec Chyšky - Chyšky  - obnova vodovodu na p.č. 527/5, 527/6 a 530/3 


ZŠ Chyšky - Vybavení jazykové učebny 


Obec Chyšky - Oprava Kulturního domu v Nosetíně


Obec Chyšky - Stavební úpravy objektu č.p. 27 Chyšky - změna užívání části objektu na Zdravotní středisko


Obec Chyšky - Výstavba nových parkovacích stání mezi domy čp. 111 a 113


ZŠ Chyšky - Stavební úpravy jazykové učebny na ZŠ Chyšky


Obec Chyšky - Vodovod Květuš a Nová Ves


Obec Chyšky - Rekonstrukce a dostavba chodníků Chyšky v rámci projektu: Rekonstrukce a dostavba chodníků Chyšky


Obec Chyšky - Oprava místní komunikace 17c Květuš - Růžená v rámci programu: DP JK 2020 Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací


ZŠ Chyšky - Vybavení ZŠ Chyšky v rámci projektu Modernizace učebny přírodních věd a učebny polytechnických dovedností (projekt spolufinancován z IROP - reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010320)