Ukončené veřejné zakázky


25.5.2020 - Obec Chyšky - Oprava místní komunikace 17c Květuš - Růžená v rámci programu: DP JK 2020 Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací


Platný od: 25.05.2020

Datum sejmutí: 


20.3.2020 - ZŠ Chyšky - Vybavení ZŠ Chyšky v rámci projektu Modernizace učebny přírodních věd a učebny polytechnických dovedností (projekt spolufinancován z IROP -                                                     reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010320)


Platný od: 20.03.2020

Aktualizováno dne: 25.03.2020

Datum sejmutí: