Spolky a sdružení

Fotbalový oddíl FC Chyšky

- oddíl má svoje webové stránky, na které jste zváni: www.fcchysky.wbs.cz


Sdružení dobrovolných hasičů

- družstvo žen i družstva mužů se každoročně účastní soutěží

- naši hasiči často zasahovali u požárů a zabránili tak velkým škodám

- SDH patří mezi ty aktivnější; svoji činnost zajišťují z prostředků získaných z darů obce, brigád a příspěvků

- hasičské sbory obce Chyšky: Chyšky, Květuš, Nosetín, Nová Ves, Ratiboř, Hněvanice, Záluží


prezentace sborů: 

Sbor dobrovolných hasičů Chyšky - https://hasici-chysky.webnode.cz


Myslivecké sdružení Chyšky

- udržují lovecké a lidové tradice, pořádají bály, poslední leče a různá setkání. Snaží se zvěř a přírodu chránit a zachovat.


TJ Chyšky

- k úspěšným sportovcům patří atleti a florbalisté

- odkaz na facebook: https://www.facebook.com/Atletick%C3%BD-odd%C3%ADl-TJ-Chy%C5%A1ky-930193660339429/?ref=pages_you_manage

- odkaz na facebook:  https://www.facebook.com/Odbor-ASPV-při-TJ-Chyšky-268669516637567/


Naše Chyšecko

- spolek se snaží zlepšovat prostředí, ve kterém působí, a to hmotně i kulturně.


Spolek rodičů a přátel dětí a školy 

- působí při základní škole v Chyškách.


Klub přátel mateřské školy

- udržuje dobré vztahy mezi rodiči a školou, pořádá dětský karneval, výstavky dětských prací a podílí se na akcích pořádaných mateřskou školou.


Včelaři 

- spolek milovníků přírody, kteří se s velkou péčí starají o včelstva, která jsou pro naši přírodu nezbytná.


Farní rada

- zajišťuje spolupráci církve a farnosti (farníků). Je to neformální sdružení s nemalým vlivem na chod obce, ve které je velký podíl věřících. Na nově upravené faře se pořádají společenská setkání na různá témata.