Obec Chyšky

Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2015

o místním poplatku za provoz s\stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálního odpadu


Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2015 - příloha č.1

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálního odpadu


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chyšky


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015

o stanovení systému komunálního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Chyšky


Jednací řád zastupitelstva obce
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2009

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí


Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 - příloha

kterou se mění obecně závazné vyhlášky č. 6/2003 - příloha k obecně závazné vyhlášce č.6/2003 o místních poplatcích


Vyhláška obce č. 1/2017

o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství


Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2005

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1996


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2005

Kterou se se stanoví část společného školského obvodu základní školy


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2005

Kterou se zrušuje OZV č.4/2003 a příloha č. 4/2003 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a podmínky jeho splatnosti.


Obecně závazná vyhláška obce č. 6/2003

o místních poplatcích


Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 - příloha

o místních poplatcích


17.07.2018

svátek slaví Martina

Hlášení rozhlasuHlášení rozhlasu

ZÁCHRANNÝ KRUH
ZÁCHRANNÝ KRUH


Informace o poskytovaných sociálních službách
více

"Patříme k Toulavě"
Patříme k Toulavě


 POŘÍZENÍ OVĚŘENÝCH VÝPISŮ

informace-poklepem