Obec Chyšky

Základní informace

Knihovna pracuje od roku 1978. Byla umístěna v kulturním domě . V roce 1995 se přestěhovala do budovy obecního úřadu. V současné době slouží i jako informační centrum. Jsou zde dva počítače s internetem, z nichž jeden je určen pro veřejnost.

 Obecní knihovna Chyšky

Oficiální název :
 Registrační číslo MK ČR:
Důvod a způsob založení :
Sídlo:
Okres :
Typ knihovny:
Knihovní fond:
Knihovní systém:
Počítač z grantu PIK JK:

Obecní knihovna Chyšky
  2454
rozhodnutím obce
Chyšky 27, 398 53 Chyšky
Písek
profesionální
  11 572
CLAVIUS
ne


Kontaktní spojení

vedoucí knihovnice :
Telefon spojení :
Fax :
E-mail :
ON-LINE katalog :

Kváčová Lenka
382 591 242 / 725 935 576
382 591 508 
knihovnachysky@seznam.cz

Výjpůjční doba

Pondělí :
 Úterý :
Středa :
Čtvrtek :
Pátek :

 12:00 - 17:00  hod. 
 10:00 - 15:30  hod.
 12:00 - 17:00  hod.
   7:00 - 12:00  hod.
   9:30 - 15:30  hod.


  Informační středisko pro čtenáře a návštěvníky

 

Oficiální název :
Důvod a způsob založení :
Sídlo:
Okres :
Internet pro čtenáře a návštěvníky:
Počet PC:
Další služby:

Informační středisko Obecní knihovna Chyšky
rozhodnutím obce
Chyšky 27, 398 53 Chyšky
Písek
ANO
  1
podávání informací, nabídka informačního a propagačního materiálu - mapy,pohledy, kalendáře, knihy s místní tématikou, keramika s motivy Chyšek


Provozní doba

Pondělí :
 Úterý :
Středa :
Čtvrtek :
Pátek :

12:00 - 17:00  hod. 
 10:00 - 15:30  hod.
 12:00 - 17:00  hod.
   7:00 - 12:00  hod.
   9:30 - 15:30  hodPobočka Obecní knihovny Chyšky

Pobočka:
knihovnice:

Ratiboř 11, 399 01 Milevsko
Špánková Jaroslava

 

Pobočka:
knihovnice:

Nosetín
Votrubová Eva

 

Odkazy

 

Obecní knihovna Chyšky:

www.knihovnachysky.estranky.cz

 

18.12.2018

svátek slaví Miloslav

Hlášení rozhlasuHlášení rozhlasu
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - Kastrační program
více
Mapová část
více
Textová část
více

ZÁCHRANNÝ KRUH
ZÁCHRANNÝ KRUH


Informace o poskytovaných sociálních službách
více

"Patříme k Toulavě"
Patříme k Toulavě


 POŘÍZENÍ OVĚŘENÝCH VÝPISŮ

informace-poklepem