Obecní knihovna

    Knihovna pracuje od roku 1978. Byla umístěna v kulturním domě . V roce 1995 se přestěhovala do budovy obecního úřadu. V současné době slouží i jako informační centrum. Jsou zde dva počítače s internetem, z nichž jeden je určen pro veřejnost.


Obecní knihovna Chyšky
Kontaktní spojení:


Výpůjční doba:

Oficiální název: Obecní knihovna Chyšky

Registrační číslo MK ČR: 2454

Důvod a způsob založení: rozhodnutím obce
Sídlo: Chyšky 27, 398 53 Chyšky
Okres: Písek
Typ knihovny: profesionální
Knihovní fond: 11 572
Knihovní systém: CLAVIUS
Počítač z grantu PIK JK: nevedoucí knihovnice: Kváčová Lenka

Telefon spojení: 382 591 242 / 725 935 576
Fax: 382 591 508
E-mail: knihovnachysky@seznam.cz

www.knihovnachysky.estranky.cz 


Pondělí: 12:00 - 17:00 hod.
Úterý: 10:00 - 15:30 hod.
Středa: 12:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: 07:00 - 12:00 hod.
Pátek: 09:30 - 15:30 hod.


Informační středisko pro čtenáře a návštěvníky:

Oficiální název: Informační středisko Obecní knihovna Chyšky
Důvod a způsob založení: rozhodnutím obce
Sídlo: Chyšky 27, 398 53 Chyšky
Okres: Písek
Internet pro čtenáře a návštěvníky: ANO
Počet PC: 1
Další služby: podávání informací, nabídka informačního a propagačního materiálu - mapy,pohledy, kalendáře, knihy s místní tématikou, keramika s motivy Chyšek

Výpůjční doba:

Pondělí: 12:00 - 17:00 hod.
Úterý: 10:00 - 15:30 hod.
Středa: 12:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: 07:00 - 12:00 hod.
Pátek: 09:30 - 15:30 hod.


Pobočky Obecní knihovny Chyšky:

Pobočka: Ratiboř 11, 399 01 Milevsko
knihovnice: Špánková Jaroslava

Pobočka: Nosetín
knihovnice: Votrubová Eva