Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019

o místních poplatcích

Platný od: 1.10.2019

Aktualizováno: 1.10.2019


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019

o stanovení podmínek pro pořádání a průběh veřejných hudebních produkcí a akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

Platný od: 28.6.2019

Aktualizováno: 28.6.2019


Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2015

o místním poplatku za provoz s\stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálního odpadu

Platný od: 1.1.2016

Aktualizováno: 27.4.2017


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chyšky

Platný od: 1.1.2016

Aktualizováno: 27.4.2017


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015

o stanovení systému komunálního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Chyšky

Platný od: 15.5.2015

Aktualizováno: 27.4.2017


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2009

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Platný od: 27.11.2009

Aktualizováno: 27.4.2017


Vyhláška obce č. 1/2007

o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství

Platný od: 12.9.2007

Aktualizováno: 27.4.2017


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2005

Kterou se se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Platný od: 6.4.2005

Aktualizováno: 27.4.2017


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Platný od: 27.5.2004

Aktualizováno: 27.4.2017