Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2015

o místním poplatku za provoz s\stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálního odpadu

Platný od: 27.4.2017

Aktualizováno: 27.4.2017


Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2015 - příloha č.1

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálního odpadu

Platný od: 26.1.2016

Aktualizováno: 27.4.2017


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chyšky

Platný od: 1.1.2016

Aktualizováno: 27.4.2017


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015

o stanovení systému komunálního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Chyšky

Platný od: 15.5.2015

Aktualizováno: 27.4.2017


Jednací řád zastupitelstva obce


Platný od: 26.11.2014

Aktualizováno: 27.4.2017


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2009

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Platný od: 27.11.2009

Aktualizováno: 27.4.2017


Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 - příloha

kterou se mění obecně závazné vyhlášky č. 6/2003 - příloha k obecně závazné vyhlášce č.6/2003 o místních poplatcích

Platný od: 15.1.2009

Aktualizováno: 27.4.2017


Vyhláška obce č. 1/2017

o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství

Platný od: 12.9.2007

Aktualizováno: 27.4.2017


Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2005


Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1996

Platný od: 6.4.2005

Aktualizováno: 16.2.2011


Zastupitelstvo Obce Chyšky vydává na základě § 84 odst.2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1996 o čistotě, ochraně životního prostředí a pořádku v obci.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


V Chyškách dne: 15.12.2005


Ing. Bohumil Málek

místostarosta obce


Ing. Miroslav Maksa

starosta obce


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2005

Kterou se se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Platný od: 6.4.2005

Aktualizováno: 27.4.2017


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2005


Platný od: 24.2.2005

Aktualizováno: 16.2.2011


Kterou se zrušuje OZV č.4/2003 a příloha č. 4/2003 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a podmínky jeho splatnosti.

Zastupitelstvo Obce Chyšky vydává na základě § 6 zákona č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a § 84 odst.2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2003, kterou se stanoví výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a podmínky jeho splatnosti.

Čl. 2

Zrušuje se příloho k obecně závazné vyhlášce č. 4/2003, kterou se stanoví výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a podmínky jeho splatnosti.

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


V Chyškách dne: 24.2.2005


Ing. Bohumil Málek

místostarosta obce


Ing. Miroslav Maksa

starosta obce


Obecně závazná vyhláška obce č. 6/2003

o místních poplatcích

Platný od: 17.12.2003

Aktualizováno: 27.4.2017


Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 - příloha

o místních poplatcích

Platný od: 17.12.2003

Aktualizováno: 27.4.2017