Obec Chyšky

Skryté univerzální menu

Osobnosti Chyšecka

Antonín Šít

 PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT  

Antonín Šít 

Tento bezesporu nadaný akademický malíř se narodil 17. ledna 1915 v Prčici, malém městečku na Sedlčansku. Žil však většinu života v malém domku ve vesničce Nosetín. Těsně před jeho narozením umírá jeho otec na bojišti první světové války. Jeho matka, Anna Šítová, tak musela obstarávat celé hospodářství sama s malým Antonínem a jeho starším bratrem Františkem. Antonín vyrůstá ve veliké chudobě a naučí se tvrdě pracovat. V šesti letech nastupuje do obecné školy a později do měšťanské školy v Chyškách. Poslední rok měšťanky navštěvuje v Praze.                                                                                                             
Po vystudování se přihlásil na učitelský ústav v Příbrami. Již zde začal ukazovat své výtvarné nadání a vrozený talent zachytit na plátně sílu okamžiku. Roku 1935 maturuje a ještě téhož roku je přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Zde se nejprve stává žákem profesora J. V. Loukoty. Navštěvuje jeho kreslířskou třídu, kde patří k nejlepším kreslířům. Začíná se naplňovat jeho sen profesionálně kreslit. Zjišťuje, že nejvíce ho baví zachycovat osoby v činnosti. Přihlašuje se tedy do malířské figurální školy profesora Maxe Švabinského. V roce 1939 však musí zanechat studia, když nacisté zavírají veškeré vysoké školy v tehdejším protektorátu Čechy a Morava.
Antonín tak čeká dlouhých 6 let na dokončení studií. Během války alespoň vystavuje na výstavách SJV. V roce 1945, po skončení druhé světové války, se konečně dočká a ihned nastupuje zpátky na Akademii. Zde pod vedením profesora Jakuba Obrovského nadále zdokonaluje svůj talent a roku 1946 slavnostně dostává čestný titul akademický malíř. Antonín se přestěhuje do Prahy, kde žije sedm let jako malíř na volné noze. Potom se přestěhuje zpátky do rodného domu v Nosetíně ke své matce, která zde po odchodu jeho bratra Františka do semináře zůstává sama. Je to pro něho veliká změna. V malování zde samozřejmě pokračuje, maluje pro něj tak typické všední výjevy z obyčejného vesnického života, věnuje se též krajinomalbě, hledá pouto krajiny s tamějšími obyvateli. Mnohdy také za směšný peníz namaluje dům nebo portrét některému svému sousedovi. Nezapomíná však také vystavovat svá díla. V roce 1961 vystavuje v Milevsku, roku 1963 v Petrovicích a roku 1976 v Českých Budějovicích. Účastní se též výstav v zahraničí. Za zmínku stojí například výstava v Lipsku, Berlíně nebo Heyerswerdě v roce 1971 a výstava v Meiningen v roce 1979.
V Chyškách v květnu a červnu 2008 se též uskuteční velká výstava Šítových děl. K vidění budou prakticky všechna Šítova díla tzn. téměř 90 obrazů a také mnoho podrobných podkladů o jeho životě a o jeho vztahu k Chyšecku. Tamější obyvatelé se tak pokusí přiblížit veřejnosti tohoto výjimečného člověka.

Antonín Šít maloval obrazy až do své smrti. Zemřel 9. ledna 1983 v Nosetíně. Je pochován na chyšeckém hřbitově spolu se svou matkou Annou. Za svůj život nebyl doceněn, možná proto, že kvůli svému vyznání nebyl příliš oblíben u tehdejší komunistické společnosti.
Jeho díla jsou uložena v Praze na Strahově u premonstrátského řádu.

 

prameny:
www.kultura-milevsko.cz

Zpracovali:

Jan Galajda

Jiří Dvořák

Šimon Janoušek                                                                                              

15.02.2019

svátek slaví Jiřina

Hlášení rozhlasuHlášení rozhlasu
Mapová část
více
Textová část
více

ZÁCHRANNÝ KRUH
ZÁCHRANNÝ KRUH


Informace o poskytovaných sociálních službách
více

"Patříme k Toulavě"
Patříme k Toulavě


 POŘÍZENÍ OVĚŘENÝCH VÝPISŮ

informace-poklepem