Obec Chyšky

Skryté univerzální menu

Czech Point

 

Kontaktní místo vytvořené pro poskytování ověřených výpisů 
na Obecním úřadě Chyšky!

  POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU NA POČKÁNÍ !

Před tím, než půjdete požádat o výpis, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. 
Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

 Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. 

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ  

Co dostanete:

  Úplný nebo částečný výpis listu vlastnictví 

Co potřebujete vědět:

  Katastrální území, číslo listu vlastnictví a 
  nebo parcelní čísla pozemků

Kolik to bude stát:

  Za první stránku 100,-Kč a za další 50 Kč/stránku        

 

 VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
 

Co dostanete:

  Úplný výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:

  IČ (identifikační číslo) organizace

Kolik to bude stát:

  50 Kč/stránku                                                        

 

 


VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
 

Co dostanete:

  Úplný výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

  IČ (identifikační číslo) organizace

Kolik to bude stát:

  50 Kč/stránku                                                      

 

  


VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
 

Co dostanete:

  Úplný výpis z trestního rejstříku

Co potřebujete vědět: 

   Výpis je podmíněn písemnou žádostí a doložením
   o totožnosti žadatele, kterého se výpis týká.
   
K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. 
     Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému
    nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. 
Pokud někdo žádá 
    o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto 
    úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Kolik to bude stát:

   50 Kč/stránku                                                        

 

 

 

 

 

PŘIJETÍ PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (§ 72)

Co dostanete:

- ohlášení živnosti
- ohlášení údajů /nebo změn/ vedených v živnostenském
  rejstříku
- žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí 
  o udělení koncese

Co potřebujete vědět: 

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá
podání obecním živnostenským úřadům předat 
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy

Kolik to bude stát:

   50 Kč/za přijetí podání

 

 

 

 VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
 

Co dostanete:

Zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení)

Co potřebujete vědět: 

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím
určený zmocněnec. Osoba, která o výpis žádá, musí
mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní
pas) a musí mít přiděleno rodné číslo.

Kolik to bude stát:

  Za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč 

 

 

 VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝSTUPU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
 

Co dostanete:

Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů může
dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady
prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních
kritérií

Co potřebujete vědět: 

Požádat o výstup může kdokoliv. 
Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
je nutné znát identifikační číslo organizace

Kolik to bude stát:

  Za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč 

 

 

 

 

 

PODÁNÍ DO REGISTRU ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ ISOH 

Co potřebujete vědět: 

Přístup do systému může získat pouze podnikatelský
subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných
autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu

Kolik to bude stát:

  Za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč 

 

 

 

Pracovnice pověřená vydáváním ověřených výpisů :
paní Vačlenová Jana - matrikářka

 

 

 

17.07.2018

svátek slaví Martina

Hlášení rozhlasuHlášení rozhlasu

ZÁCHRANNÝ KRUH
ZÁCHRANNÝ KRUH


Informace o poskytovaných sociálních službách
více

"Patříme k Toulavě"
Patříme k Toulavě


 POŘÍZENÍ OVĚŘENÝCH VÝPISŮ

informace-poklepem