Mateřská škola

Název školy:   Mateřská škola Chyšky

Adresa:            Chyšky 119, 398 53 Chyšky

vedení školy:  Jana Bardová, ředitelka MŠ Chyšky

kontakt:           e-mail: mschysky@volny.cz

                          telefon:  382 591 221 

                          mobil:     739 452 192

                        web: www.mschysky.cz


zřizovatel školy: Obecní úřad Chyšky

základní informace Mateřská škola Chyšky, okres Písek

příspěvková organizace

mateřská škola s celodenní péčí 3. třídy

počet žáků: 53


   Úplata za předškolní vzdělávání podle § 123 odst. 1 a 4 zákona 561/2004 Sb., ve výši 150,- Kč za měsíc.

přijímání dětí do předškolního vzdělávání (zápis) :

34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

   Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Žádost se vždy týká docházky v následujícím školním roce. Od ředitelky MŠ rodiče obdrží Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

stravování

- zajišťuje Školní jídelna ZŠ v Chyškách - jídlo do mateřské školy dováží

- snahou ŠJ je zachovávat vhodnou skladbu jídelníčku

- možnost celodenního stravování nebo možnost stravování bez odpolední svačiny

- v MŠ zajištěn pitný režim v průběhu celého dne

provoz MŠ

- provozní doba MŠ : 6.15 - 16.00 hod.