Zveřejnění záměru č. 9/2021

11.11.2021

Pronájem části pozemku p.č. 33/1 v k.ú. Chyšky pro umístění automatu, sloužícího k vydávání zásilek Z-BOX Zásilkovna s.r.o.


Vyvěšeno dne: 11.11.2021

Sejmuto dne: 29.11.2021