Zveřejnění záměru č. 9/2020

13.11.2020

Prodej části pozemku p.č. 580/1 v k.ú. Branišovice u Ratiboře


Platný od: 13.11.2020

Datum sejmutí: 01.12.2020