Zveřejnění záměru č. 8/2020

17.08.2020

Směna části pozemku p.č. 629 v k.ú. Rohozov  


Platný od: 17.08.2020

Datum sejmutí: 07.09.2020