Zveřejnění záměru č. 7/2021

20.08.2021

Prodej části pozemku p.č. 1548 v k.ú. Rohozov


Vyvěšeno dne: 20.08.2021

Sejmuto dne: 07.09.2021