Zveřejnění záměru č. 6/2021

20.08.2021

Prodej pozemku p.č. 458/1 v k.ú. Nosetín


Vyvěšeno dne: 20.08.2021

Sejmuto dne: 07.09.2021