Zveřejnění záměru č. 5/2022

31.05.2022

Směna pozemků v k.ú. Chyšky dle GP 321-727/2015 a GP 350-170/2020


Vyvěšeno dne: 31.05.2022

Sejmuto dne: 16.06.2022