Zveřejnění záměru č. 5/2021

20.08.2021

Směna a prodej pozemku p.č.st. 18  a části pozemku p.č. 484 v k.ú. Podchýšská Lhota


Vyvěšeno dne: 20.08.2021

Sejmuto dne: 07.09.2021