Zveřejnění záměru č. 4/2021

20.08.2021

Prodej pozemku p.č.st. 68 v k.ú. Branišovice u Ratiboře


Vyvěšeno dne: 20.08.2021

Sejmuto dne: 07.09.2021