Zveřejnění záměru č. 3/2021

20.08.2021

Směna pozemku p.č. 31/2 v k.ú. Ratiboř


Vyvěšeno dne: 20.08.2021

Sejmuto dne: 07.09.2021