Zveřejnění záměru č. 3/2020

13.02.2020

Prodej a směna části pozemku p.č. 543 a části pozemku p.č. 323/7 v k.ú. Chyšky 


Platný od: 13.02.2020

Datum sejmutí: 03.03.2020