Zveřejnění záměru č. 2/2022

09.03.2022

Směna pozemků p.č. 234/2 a podílu 51/104 pozemku p.č. 388/40, pozemku p.č. 519 v k.ú. Chyšky, pozemku p.č. 1814 v k.ú. Ratiboř, pozemku p.č. 127/2, 128, 129 a 187/18 v k.ú. Květuš, pozemku p.č. 1477 v k.ú. Branišovice u Ratiboře


Vyvěšeno dne: 09.03.2022

Sejmuto dne: 28.03.2022