Zveřejnění záměru č. 2/2021

21.07.2021

Prodej a směna části pozemku p.č. 1147/4 v k.ú. Ratiboř


Vyvěšeno dne: 21.07.2021

Sejmuto dne: 09.08.2021