Zveřejnění záměru č. 2/2020

13.02.2020

Prodej a směna části pozemku p.č. 323/4 a  pozemku p.č. 326/3 v k.ú. Chyšky  


Platný od: 13.02.2020

Datum sejmutí: 03.03.2020