Zveřejnění záměru č. 12/2021

17.12.2021

Prodej části pozemku p.č. 527/5 v k.ú. Chyšky


Vyvěšeno dne: 17.12.2021

Sejmuto dne: 04.01.2022