Zveřejnění záměru č. 11/2021

16.12.2021

Směna a prodej části pozemku p.č. 484 v k.ú. Podchýšská Lhota


Vyvěšeno dne: 16.12.2021

Sejmuto dne: 03.01.2022