Zveřejnění záměru č. 10/2021

16.12.2021

Prodej pozemku p.č. 31/2 v k.ú. Ratiboř


Vyvěšeno dne: 16.12.2021

Sejmuto dne: 03.01.2022