Zveřejnění záměru č. 1/2021

21.07.2021

Prodej části pozemku p.č. 31/2 v k.ú. Ratiboř


Vyvěšeno dne: 21.07.2021

Sejmuto dne: 09.08.2021