Zveřejnění záměru č. 1/2020

10.02.2020

Pacht pozemku p.č. 31/2 v k.ú. Ratiboř 


Platný od: 10.02.2020

Datum sejmutí: 27.02.2020