Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: "Oprava silnice II/123 Květuš - Nosetín"

23.07.2019

Platný od: 23.7.2019

Aktualizováno: 23.7.2019

Datum sejmutí: 26.8.2019