Státní pozemkový úřad: Oznámení o zamýšleném převodu a výzva k podání případných námitek vlastnického práva - pozemky v k.ú. Nosetín

15.10.2019

Platný od: 15.10.2019

Aktualizováno: 15.10.2019

Datum sejmutí: 15.1.2020