Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

05.05.2021

Platný od: 05.05.2020

Datum sejmutí: 10.06.2020