Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce


Platný od: 11.05.2020

Datum sejmutí: 12.06.2020