OMEXOM GA Energo s.r.o. - Oznámení o stavbě: "1040018454; Růžená čp. 17 a 20: NN úprava vedení"

05.08.2021

Oznámení, že v k.ú. Nosetín bude na pozemku p.č. 322/1, p.č. 348/1 a p.č. 959/1 probíhat stavba - viz. příloha


Platný od: 05.08.2021

Datum sejmutí: 04.10.2021