Obecně závazná vyhláška obce Chyšky č. 5/2019

18.11.2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Platný od: 18.11.2019

Aktualizováno: 18.11.2019

Datum sejmutí: 2.1.2020