Obecně závazná vyhláška obce Chyšky č. 4/2021

27.10.2021

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Platný od: 27.10.2021

Datum sejmutí: 29.11.2021