Obecně závazná vyhláška obce Chyšky č. 1/2020

11.12.2020

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 


Platný od: 11.12.2020

Datum sejmutí: 04.01.2021