Obecně závazná vyhláška obce Chyšky č. 4/2019

18.11.2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třidění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chyšky


Platný od: 18.11.2019

Aktualizováno: 18.11.2019

Datum sejmutí: 2.1.2020