Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (kůrovec)