Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (kůrovec) + změna  a doplnění