MěÚ Milevsko: Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Chyšky s pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 Územního plánu Chyšky a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí

02.09.2021