Krajský úřad - Jihočeský kraj: Veřejná vyhláška - Doručení návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu

01.10.2019

Platný od: 1.10.2019

Aktualizováno: 1.10.2019

Datum sejmutí: 22.11.2019