Krajský úřad - Jihočeský kraj: Veřejná vyhláška - Doručení návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

11.04.2022

Vyvěšeno dne: 11.04.2022

Sejmuto dne: 19.05.2022