Krajský úřad - Jihočeský kraj: Opatření obecné povahy č. 1/2015 (Změna č. 1) - vydání výjimky ze základních podmínek ochrany bobra evropského

12.12.2019

Platný od: 12.12.2019

Aktualizováno: 12.12.2019

Datum sejmutí: 2.1.2020