Krajský úřad - Jihočeský kraj: Opatření obecné povahy č. 1/2015 (Návrh změny) - vydání výjimky ze základních podmínek ochrany bobra evropského

21.11.2019

Platný od: 21.11.2019

Aktualizováno: 21.11.2019

Datum sejmutí: 12.12.2019